Algemene Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden betreffende het kopen van kaartjes

  • Via de website is het kopen van kaarten 24 uur per dag mogelijk. U koopt uw kaarten direct en betaalt middels iDEAL of PayPal. Met iDEAL kunt u uw kaarten direct betalen met het veilige internetbankieren van uw eigen bank.
  • Uw e-mail is voor het vermelde aantal plaatsen. Het toegangsbewijs bevindt zich in de email. U print deze thuis uit via een download per ticket met ieder zijn unieke QR-code. Er worden geen kaarten meer toegestuurd.
  • U kunt ook kaarten kopen in het Servicepunt van Stichting Theater Lisse. Heereweg 215, 2161BE Lisse. Contant of per PIN.
  • Kaarten retourneren kan niet, overeenkomstig uitzondering in regelgeving omtrent herroepingsrecht Autoriteit Consument en Markt. Wel kunnen we u bij uitverkochte voorstellingen in contact brengen met mensen die bij ons op de wachtlijst staan.

Wijzigingen

Alle op deze website vermelde programmagegevens zijn onder voorbehoud. Indien Stichting Theater Floralis Lisse genoodzaakt is, om welke reden dan ook, een voorstelling te verplaatsen, blijven uw toegangskaarten geldig voor de voorstelling op de vervangende datum. Mocht de voorstelling geannuleerd worden, of komt de datum van de verplaatste voorstelling u niet uit, dan krijgt u uiteraard de kosten van het kaartje vergoed. U neemt dan contact op met Stichting Theater Floralis Lisse.

Privacyverklaring Stichting Theater Floralis Lisse

Stichting Theater Floralis Lisse Stichting Theater Floralis Lisse, gevestigd aan Heereweg 215. 2161BE Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.theaterfloralis.nl , Heereweg 215 2161BE Lisse , 0612795231

M. van Brug is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Theater Floralis Lisse Hij/zij is te bereiken via info@theaterfloralis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Theater Floralis Lisse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theaterfloralis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Theater Floralis Lisse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en voorstellingen – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Theater Floralis Lisse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Theater Floralis Lisse) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Theater Floralis Lisse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens tot een maand na de door u gekochte entreekaarten van de voorstelling. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief wanneer u zich daar eerder voor heeft aangemeld. Hetzij via inloggen op uw account, hetzij via de link in de nieuwsbrief die u krijgt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Theater Floralis Lisse verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Theater Floralis Lisse gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Theater Floralis Lisse gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Theater Floralis Lisse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@theaterfloralis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Theater Floralis Lisse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Theater Floralis Lisse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@theaterfloralis.nl